გადაცემა ტელეკომპანია „რიონის“ პირდაპირი ეთერით

5 ივლისს ფონდი „სოხუმის“ ორგანიზებით  ტელეკომპანია „რიონის“ პირდაპირი ეთერით გადაცემა გავიდა თემაზე „გენდერული მეინსტრიმინგის დანერგვა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებში“.

- როგორ ხდება გენდერული თანასწორობის საბჭოების ფორმირება, რა გამოწვევები არსებობს ამ მიმართულებით და რა გამოცდილებას სთავაზობს ფონდი „სოხუმი“ ახალშექმნილ საბჭოებს - მონაწილეებმა, ძირითადად, ამ საკითხებზე გააკეთეს აქცენტი.  

პროექტი ხორციელდება ვიშეგრადის ფონდის მხარდაჭერით

დაბეჭდვა

Joomla! გამართვის (Debug) კონსოლი

სესია

პროფილის ინფორმაცია

მეხსიერების გამოყენება

მოთხოვნები მონაცემთა ბაზაზე