პუბლიკაცია

პუბლიკაციები - ფონდი „სოხუმის“ საკუთარი გამოცემებია: ჟურნალ-გაზეთები, მეთოდური სახელმძღვანელოები, ბროშურები, ანალიტიკური მასალები. საიტზე განთავსებულია ორგანიზაციის ყველა პუბლიკაცია. 

Видео-урок "Как установить Денвер" на компьютер.