ტრენინგი ქობულეთში სამედიცინო პერსონალისთვის

1 2 3 4 5 6

15-19 ივნისს ქობულეთში ჩატარდა ტრენინგი მედიცინის მუშაკებისთვის. ტრენინგს ესწრებოდა 19 მონაწილე წყალტუბოს, ხონის, ვანის, თერჯოლისა და სამტრედიის მუნიციპალიტეტებიდან.

ტრენინგზე, რომლის თემა იყო „სამედიცინო პერსონალის როლი ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლთა დაცვაში“, განიხილეს უამრავი საკითხი, მათ შორის: ქალთა და ბავშვთა მიმართ ძალადობა, სტამბოლის კონვენცია, რეფერირების მექანიზმები, მსხვერპლის იდენტიფიცირების ჯგუფები...

მონაწილეები პირველად იყვნენ მსგავსი ფორმატის ტრენინგზე. მათი აზრით, ეს მუშაობა აქტუალური და საჭიროა.

 პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია HumanDoc foundation 

მხარდაჭერით (პოლონეთ)

დაბეჭდვა