ტრენინგი პედაგოგებისთვის ქობულეთში

1 2 3 4 5 6 7 8

- ძალადობის პრობლემის იდენტიფიკაცია, ბავშვთან კომუნიკაცია  და რეფერირების ეტაპები, სამართლებრივი მექანიზმები და პედაგოგების როლი ძალადობის პრევენციაში, საერთაშორისო დოკუმენტები - ოთხდღიანი ტრენინგის თემატიკა მონაწილეთა ინტერაქტიული ჩართულობით,  ცოცხალი დისკუსიით გამოირჩეოდა.

მონაწილეთა შეფასებით, ტრენინგი მათთვის იყო კარგი შესაძლებლობა, გაეანალიზებინათ ოჯახში ძალადობის შედეგები, ეფიქრათ პრევენციულ მექანიზმებზე.

10-13 ივლისს ქობულეთში ჩატარდა ტრენინგი თემაზე „პედაგოგების როლი ოჯახში ძალადობის პრევენციასა და მსხვერპლთა დაცვაში“. მასში მონაწილეობდნენ იმერეთის 6 მუნიციპალიტეტის: წყალტუბოს, ხონის, თერჯოლის, სამტრედიის, ვანისა და ბაღდათის სხვადასხვა სკოლის პედაგოგები.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია HumanDoc foundation 
მხარდაჭერით (პოლონეთ)

დაბეჭდვა