ტრეინინგ-სემინარები

ტრენინგები (train - სწავლება) - ინტერაქტიური სწავლების ერთ-ერთი სახეა. კატეგორიაში ასახულია პროექტების ფარგლებში გამართული ტრენინგები, ასევე ტრენინგები ფონდი „სოხუმის“ თანამშრომლების მონაწილეობით.

Joomla! გამართვის (Debug) კონსოლი

სესია

პროფილის ინფორმაცია

მეხსიერების გამოყენება

მოთხოვნები მონაცემთა ბაზაზე