ვორკშოპები და ფორუმ-თეატრის წარმოდგენები

        

კონფლიქტოლოგიის კურსდამთავრებულებმა 4 ვორკშოპი ჩაატარეს ფოთისა და ქუთაისის საჯარო სკოლებში თემებზე: „მასკულინურობისა და ფემინურობის კონცეფციები“ და „კონფლიქტის ტიპები, სახეები და მოგვარების მეთოდები“. ასევე ჩატარდა ფორუმ-თეატრის წარმოდგენები და დისკუსიები ქუთაისის და ხონის საჯარო სკოლებში.

ეს მუშაობა მომდინარეობს ფონდი „სოხუმის“ პროექტის „ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის არაძალადობრივად მოგვარების ხელშეწყობა ტრენინგების მეშვეობით დასავლეთ საქართველოში“ ფარგლებში.

პროექტი ხორციელდება კანადის ადგილობრივი ინიციატივების  ფონდის -CFLI (კანადის საელჩო თურქეთში) მხარდაჭერით

დაბეჭდვა