მიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელება: ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში 

დონორი: პური მსოფლიოსთვის - ეკლესიათა განვითარების სამსახური  (გერმანია)


პროექტის დასახელება: კონფლიქტების ადრეული პრევენცია - თეორია და პრაქტიკა

დონორი:  ქალები ქალებისათვის - Kvinna till Kvinna - შვედეთის ქალთა ფონდი


პროექტის დასახელება: გურიის, იმერეთისა და რაჭა-ლეჩხუმის სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების საერთო ფორუმი საჯარო მმართველობის რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგის მიზნით

დონორი: ევროკავშირი


პროექტის დასახელება: ონლაინ ხმის ელექტრონული მრიცხველი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის

დონორი: ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი


 პროექტის დასახელება: ოჯახში ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლის მხარდაჭერის და მოძალადესთან თერაპიული მუშაობის სისტემის გაძლიერება

დონორი: HumanDoc foundation (პოლონეთი)


 

დაბეჭდვა

Joomla! გამართვის (Debug) კონსოლი

სესია

პროფილის ინფორმაცია

მეხსიერების გამოყენება

მოთხოვნები მონაცემთა ბაზაზე