მიმდინარე პროექტები

პროექტის დასახელება: ქალთა უფლებების გაძლიერება დასავლეთ საქართველოში 

დონორი: პური მსოფლიოსთვის - ეკლესიათა განვითარების სამსახური  (გერმანია)


პროექტის დასახელება: ქალები განსაზღვრავენ ადამიანური უსაფრთხოების ხარისხს ნდობისა და მდგრადი მშვიდობის შენებისათვის

დონორი:  ქალები ქალებისათვის - Kvinna till Kvinna - შვედეთის ქალთა ფონდი


პროექტის დასახელება: დავძლიოთ ომის შედეგები ერთად

პარტნიორობა: DRA - ქართულ-რუსული გაცვლა


პროექტის დასახელება:სამედიცინო პერსონალის გაძლიერება ოჯახში ძალადობის მსხვერპლის დაცვისათვის

დონორი: დიდი ბრიტანეთის საელჩო


პროექტის დასახელება: ნაბიჯ-ნაბიჯ ვაშენოთ მშვიდობა ძალადობის გარეშე

დონორი: არასამთავრობო ორგანიზაცია „ქალები განვითარებისთვის“ (სომხეთი)


პროექტის დასახელება: გაეროს რეზოლუცია 1325-ის, ეროვნული სამოქმედო გეგმის ადგილობრივ დონეზე ლოკალიზების პროცესში ადგილობრივი და რეგიონალური ადმინისტრაციების პოტენციალის გაძლიერება და ამ პროცესში ქალთა, მათ შორის მარგინალური ჯგუფების ჩართვა და დიალოგის გააქტიურება

კოალიციური გაერთიანება: იძულებით გადაადგილებულ ქალთა ასოციაცია „თანხმობა“ (თბილისი), ქალთა საინფორმაციო ცენტრი (თბილისი) და კულტურულ-ჰუმანიტარული ფონდი „სოხუმი“ (ქუთაისი).

დონორი: აშშ სახელმწიფო დეპარტამენტი და გაეროს ქალთა ორგანიზაცია


 პროექტის დასახელება: ოჯახში ძალადობის პრევენციის, მსხვერპლის მხარდაჭერის და მოძალადესთან თერაპიული მუშაობის სისტემის გაძლიერება

დონორი: HumanDoc foundation (პოლონეთი)


 

დაბეჭდვა