ამ გვერდის ამობედვა

ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა, კვოტირება - ტრენინგის თემა

საქართველოში ქალთა პოლიტიკური ჩართულობა, პოლიტიკური მონაწილეობის ისტორია და არსებული მდგომარეობა, კვოტირების სისტემა და მისი დანერგვის მექნიზმები, სხვა ქვეყნების გამოცდილება და წარმატებული ისტორიები - ამ საკითხებზე გაიმართა ონლაინ ტრენინგი, რომელსაც ესწრებოდნენ ქუთაისის, წყალტუბოს, ხონის, სენაკის და ზუგდიდის ქალთა საინიციატივო ჯგუფების წევრები.

ჯგუფური მუშაობისას მონაწილეებმა იმსჯელეს იმ ძირითად ბარიერებზე, რომლებიც ქალთა პოლიტიკურ ჩართულობას უშლის ხელს.

დისკუსიის პროცესში მათ დაასაბუთეს, რამდენად მნიშვნელოვანია კვოტების - ეფექტიანი სპეციალური ზომების -  დანერგვა საქართველოში.

პროექტი ხორციელდება გაეროს ქალთა ორგანიზაციის  

მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

Related items

Image Gallery