დიდინეძის ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის ტრენინგი თემაზე „კონფლიქტის ანალიზი, კონფლიქტის მართვა“

დიდინეძის საჯარო სკოლა. არდადეგები დაიწყო, ახალგაზრდული საინიციატივო ჯგუფის წევრები კი ტრენინგზე მოვიდნენ სკოლაში.

რა იწვევს კონფლიქტს? რა სახის კონფლიქტებია ყველაზე ხშირი? რა საჭიროა კონფლიქტის ანალიზი? როგორ ვმართოთ კონფლიქტი? 

გზადაგზა, ტრენინგის განმავლობაში ხდებოდა ამ კითხვებზე პასუხების გაცემა. ხდებოდა - სავარჯიშოებით, თამაშით, მსჯელობით, მაგალითებით... რომ უფრო საინტერესო, სასარგებლო და დასამახსოვრებელი ყოფილიყო.

პროექტი ხორციელდება USAID-ის მხარდაჭერით

 

გამოქვეყნებულია ტრენინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image