პუბლიკაციები

ფონდი „სოხუმის“ პირველი პუბლიკაცია იყო „ქალთა ხმა“, პატარა ფორმატის საინფორმაციო ბიულეტენი, რომელიც  ქუთაისის სტამბაში დაიბეჭდა 2001 წლის 29 ნოემბერს. „ქალთა ხმა“ წლების მანძილზე იყო ორგანიზაციის პერიოდული გამოცემა (უფრო დიდი ფორმატის გაზეთი, ჟურნალი) - სხვადასხვა მიმართულებით, სხვადასხვა ტირაჟით.

ჟურნალ-გაზეთების პარალელურად, ფონდი „სოხუმი“ საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით გამოსცემს ანგარიშებს, მეთოდურ სახელმძღვანელოებს, ანალიტიკურ სტატიებს და პოლიტიკურ დოკუმენტებს, დამხმარე სახელმძღვანელოებს, გზამკვლევებს...

 

გამოქვეყნებულია პუბლიკაციები

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image