13 და 27 ივლისს გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედმა საპარლამენტო საბჭომ, ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტთან ერთად, ევროკავშირის 12 რეკომენდაციიდან მე-9 რეკომენდაციის შესრულების თაობაზე, რომელიც გენდერული თანასწორობის საკითხებს უკავშირდება, საერთაშორისო და ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრა გამართა.

სხდომების ძირითადი თემები იყო: გენდერული თანასწორობის სახელმწიფო კონცეფციის განახლება, ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების კონცეფციის ინიცირება და ქართული კანონმდებლობის შესაბამისობა სტამბოლის კონვენციასთან.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის ხელმძღვანელმა - ეკა გამახარიამ თავის სიტყვაში ხაზი გაუსვა ქალთა მიმართ ძალადობის პრევენციისა და მასზე ეფექტიანი რეაგირებისათვის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების მნიშვნელობას. გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს დაპირებით, აღნიშნული საკითხის დეტალურ განხილვას ცალკე სამუშაო შეხვედრა მიეძღვნება.

საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურის ფსიქოსოციალური მომსახურების ცენტრმა საქართველოში მოქმედ საერთაშორისო, პროფილური სახელმწიფო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს ბოლო 6 თვეში განხორციელებული საქმიანობის შედეგები და მიმდინარე პროექტები გააცნო.

ღონისძიებას ჩვენი წარმომადგენელი - ლინდა ჩიხლაძეც ეწრებოდა, რომელმაც მონაწილეებს ქალთა ფონდი „სოხუმის“ დასავლეთ საქართველოს 100-მდე სკოლასთან მუშაობის გამოცდილება გაუზიარა ძალადობის პრევენციის, გენდერული თანასწორობის და ტოლერატული გარემოს დამკვიდრების მიმართულებით. ასევე, პირადი სიმპათია გამოხატა სასკოლო მედიაციის პილოტირების მიმართ და საკუთარი გამოცდილებით, ყურადღება გაამახვილა Peer Mediation-ის საჭიროებასა და დროულობაზე ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლებში.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის ორგანიზებით ახალი მონიტორინგის ანგარიშის „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ძალადობრივი ქცევის კორექციის მნიშვნელობა და არსებული საუკეთესო გამოცდილება“ პრეზენტაცია ონლაინ - Zoom პლატფორმის საშუალებით გაიმართა, რომელიც ორგანიზაციის მკვლევარმა - ნინო კორინთელმა წარმოადგინა.

შეხვედრას სახელმწიფო უწყებებისა და ადგილობრივი ორგანიზაციების წარმომადგენლებთან ერთად საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტის საჯარო მოხელეებიც ესწრებოდნენ.

„დიდი მადლობა ასეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიების ორგანიზებისთვის თქვენ, სადაც სხვადასხვა უწყების წარმომადგენლებს, ექსპერტებს, ადგილობრივი თვითმართველობების წარმომადგენლებს ჩვენ-ჩვენი გამოცდილებების, მიგნებების, სტატისტიკის, მიღწეული შედეგების, გამოწვევების გაზიარების შესაძლებლობა გვეძლევა ინფორმაციის შევსების თვალსაზრისით. მსგავსი შეხვედრები ყოველთვის ახალი ინიციატივების, ცვლილებების და სერვისების წინაპირობებს ქმნის,“ - ინდირა რობაქიძე, თბილისის ძალადობის მსხვერპლთა მომსახურების კრიზისული ცენტრის უფროსი.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ადამიანის უფლებების საბჭოს გენდერული თანასწორობის, ქალთა მიმართ ძალადობის და ოჯახში ძალადობის საკითხებზე მომუშავე უწყებათაშორისი კომისიის სხდომა ჰიბრიდულ რეჟიმში გაიმართა. სხდომაში მონაწილეობდა როგორც ცენტრალური ხელისუფლების რელევანტური უწყებების წარმომადგენლები, ასევე საერთაშორისო და ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების წარმომადგენლები. შეხვედრას ხელმძღვანელობდა პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში - ნიკო თათულაშვილი. მონაწილეებმა ერთმანეთს გაუზიარეს ის ძირითადი ინდივიდუალური მიღწევები და გამოწვევები, რომლებიც თან ახლავს გენდერული  თანასწორობისთვის და ქალთა და ოჯახში ძალადობის  წინააღმდეგ მუშაობის პროცესს.

სხდომას ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის ოფისის წარმომადგენელი ლინდა ჩიხლაძე ესწრებოდა. მან დამსწრეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება გაუზიარა და, მოკლე დროის მიუხედავად, ყურადღება გადაუდებელ საჭიროებებზე გაამახვილა. კერძოდ: ბავშვთა მოვლის სერვისების არსებობის მნიშვნელობაზე ქალთა დასაქმების ხელშესაწყობად ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისთვის; სოფლებში მერის წარმომადგენლების ჩართულობით ქალთა/ოჯახში ძალადობის ადრეულ ეტაპზე გამოვლენის მნიშვნელობაზე. პარალელურად, მათი გენდერული სენსიტიურობის გაზრდასა და პროფესიული გადამზადებების საჭიროებაზეც ისაუბრა; მუნიციპალური სერვისის მისაღებად არსებულ იმ ბარიერებზე, რაც დაზარალებულ ქალს არ აძლევს უფლებას, კრიზისულ სიტუაციაში გამოიყენოს სხვა მუნიციპალიტეტში არსებული სერვისები, მსხვერპლის სტატუსისა და რეგისტრაციის უქონლობის გამო. ლინდა ჩიხლაძემ ასევე დასვა კითხვა, თუ რა მდგომარეობაა მოძალადის ქცევის კორექციის მიმდინარე პროგრამებთან დაკავშირებით და აქვთ თუ არა დაგეგმილი ამ პროგრამების ეფექტიანობის შეფასება.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

წარმოგიდგენთ ქალთა ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის მიერ მომზადებულ სოციალურ ფილმს, რომელიც ეყრდნობა ჩვენი მონიტორინგის ანგარიშს „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ძალადობრივი ქცევის კორექციის მნიშვნელობა და არსებული საუკეთესო გამოცდილება“.

კვლევას გაეცნობით აქ - http://www.fsokhumi.ge/index.php/ka/publikacia/informatia-zaladobis-tsinaagmdeg/item/12137-2022-03-14-15-32-16

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

ქალთა ფონდი „სოხუმი“ წარმოგიდგენთ მონიტორინგის ახალ ანგარიშს:  „ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ძალადობრივი ქცევის კორექციის მნიშვნელობა და არსებული საუკეთესო გამოცდილება“. დოკუმენტის მიზანია, ადრეულ ეტაპზე მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამის დანერგვის საკითხზე დაინტერესებულ პირთა დამოკიდებულებების შესწავლა და აღნიშნული თემის ირგვლივ აქტიური დისკუსიების წამოწყება. ეს ხელს შეუწყობს შესაბამისი პროგრამის საკანონმდებლო დარეგულირებას და მის პრაქტიკაში ამოქმედებას.

კვლევის შედეგად გამოიკვეთა, რომ ოჯახში ძალადობრივი გარემოს აღმოსაფხვრელად და ეფექტიანი პრევენციისთვის არასაკმარისია მხოლოდ ძალადობის მსხვერპლის მიმართ გატარებული ღონისძიებები. აუცილებელია, დაინერგოს მოძალადესთან ადრეულ ეტაპზე მუშაობის პრაქტიკა, გაძლიერდეს მოძალადეების გამოვლენის ხარისხი, შემუშავდეს მოძალადის ქცევის კორექციის პროგრამა და უზრუნველყოფილ იქნას მოძალადეთა ჩართვა ამ პროგრამაში. ასევე, მნიშვნელოვანია გაიზარდოს საზოგადოების მიმღებლობა ქცევის კორექციის პროგრამების მიმართ, საინფორმაციო კამპანიის წარმოების გზით.

 

ირინა, ჩვენი ფილმის პერსონაჟი, იმ 13 ქალიდან ერთ-ერთია, რომელსაც გასული წლის განმავლობაში ქალთა ფონდ „სოხუმთან“ მოუწია მეგობრობა. 

ჩვენს სარეაბილიტაციო ცენტრში ქალები იღებენ ადამიანურ და პროფესიულ მხარდაჭერას, ახალ ცოდნას, პრაქტიკულ უნარებს, განვითარების პერსპექტივას იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად განაგრძონ ცხოვრება.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ყველა ქმედება მიზნად ისახავს მსხვერპლი ქალის გადაქცევას ქალად, რომელმაც იცის საკუთარი და სხვების უფლებები და იცის, როგორ დაიცვას ის...

 

პროექტი ხორციელდება  გენდერული თანასწორობის ფონდის მხარდაჭერით (კანადა)

ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ მომზადებულ მონიტორინგის ანაგარიშში - "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ასახული დარგობრივი მიგნებები და რეკომენდაციები თბილისის ოფისის წარმომადგენლებმა  - ნინო კორინთელმა და ლინდა ჩიხლაძემ დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტოს წარმომადგენელს - ანა ბენდელიანს გააცნეს.

შეხვედრაზე ორივე მხარეს საკუთარი გამოცდილებების გაზიარების შესაძლებლობა მიეცა. ფონდი "სოხუმის" წარმომადგენლებმა ყურადღება მოწყვლადი კატეგორიის ქალთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის იმ სპეციფიკურ საჭიროებებზე გაამახვილა, რომელიც დეტალურადაა მიმოხილული ჩვენს კვლევაში და ამასთან, იმ ბარიერებზეც ისაუბრეს, რომლებსაც ჩვენი ბენეფიციარები ყოველდღიურად აწყდებიან.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

დასრულდა ქალთა ფონდი "სოხუმის" მიერ ორგანიზებული მრგვალი მაგიდების შეხვედრები, რომლის მთავარი მიზანი იყო მუნიციპალური სერვისების განვითარება ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებზე   ეფექტიანი რეაგირებისთვის - ინტერსექტორული თანამშრომლობითა და კოორდინაციით ცენტრს, რეგიონსა და მუნიციპალიტეტებს შორის.

ამჯერად, ცენტრალურ დონეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსი - მაკა ფერაძე და გენდერული თანასწორობის მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს წევრი - თამარ ტარიაშვილი წარმოადგენდნენ.  სამეგრელო-ზემო სვანეთის სამხარეო ადმინისტრაციას კი გენდერულ საკითხებზე პასუხისმგებელი პირი - ნანა კაკაჩია.

შეხვედრის დიდი ნაწილი სამეგრელო-ზემო სვანეთის ცალკეული მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებს დაეთმო, რომლებმაც არსებულ მიღწევებსა და გამოწვევებზე ინფრომაცია  ერთმანეთს გაუზიარეს.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გრძელდება ქალთა ფონდი „სოხუმის“ მიერ ორგანიზებული  მრგვალი მაგიდის შეხვედრები. ამჯერად შეხვედრა გურია-აჭარის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების წარმომადგენელთა მონაწილეობით შედგა, სადაც ცენტრალურ ხელისუფლებას საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის ადამიანის უფლებათა სამდივნოს უფროსის მოადგილე - ელისო შონია წარმოადგენდა.

ღონისძიებაზე მონაწილეებს ფონდი „სოხუმის“ გამოცდილება ადგილობრივ თვითმმართველობებში გენდერულად ორიენტირებული პოლიტიკის  დანერგვის საქმეში - ექსპერტმა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობის მიმართულებით - ემა კამკიამ გაუზიარა. მან ყურადღება ძირითად მიღწევებზე, ჯერ კიდევ არსებულ გამოწვევებსა და მათზე რეაგირების შესაძლო გზებზე გაამახვილა.

ფონდი "სოხუმის" ახალი მონიტორინგის ანგარიშში - "ბავშვთა მოვლის სერვისების განვითარება - ქალთა დასაქმების ხელშეწყობის და ოჯახში ძალადობის ეფექტიანი პრევენციისა და რეაგირებისთვის“ ასახული მიგნებები და რეკომენდაციები მკვლევარმა - ნინო კორინთელმა წარმოადგინა.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image