ონლაინ ფორმატში ჩატარებულ მრგვალ მაგიდაზე მოხდა თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი რეფერირების სუბიექტების შეკრება: საკრებულოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები, ადგილობრივი თვითმმართველობის და პოლიციის წარმომადგენლები, სკოლის პედაგოგები, საგანმანათლებლო რესურსცენტრი, სამედიცინო პერსონალი.

შეხვედრაზე მსხვერპლთათვის არსებული სერვისების მონიტორინგის კუთხით ფონდის მიერ ჩატარებული კვლევის პრეზენტაცია ჩატარდა.  საუბარი ასევე შეეხო მნიშვნელოვან საკითხებს: მუნიციპალიტეტის მასშტაბით არსებული სტატისტიკა შემაკავებელი ორდერების, პრობლემების იდენტიფიკაციის და მსხვერპლის დახმარების კუთხით.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ...

შეხვედრას დაესწრნენ დასავლეთ საქართველოს 10 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმართველობის წარმომადგენლები, სოციალური მუშაკები, კრიზისული ცენტრის და კერძო ბიზნესის წარმომადგენლები, აქტიური ქალები.

მათ წინაშე წარმოდგენილი იყო ფონდი „სოხუმის“ მიერ ჩატარებული კვლევა „ქალთა დასაქმების ხელშეწყობა - ბავშვთა მოვლის სერვისები - ქალთა მიმართ ოჯახში ძალადობის პრევენცია და ეფექტიანი რეაგირება“.  

შეხვედრაზე ისაუბრეს იმაზე, რამდენად აფერხებს ქალებს ბავშვთა მოვლის დამატებითი სერვისების არარსებობა დასაქმებასა და თვითკმარი ცხოვრების დაწყებაში. აღინიშნა, რომ მონიტორინგის შედეგად მოპოვებულ მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ინფორმაციის საფუძველზე დაიწყება ქალთა საჭიროებაზე მორგებული ბავშვთა მოვლის დამატებითი სერვისების შექმნის ან განვითარების ადვოკატირება.

 პროექტიხორციელდებაორგანიზაციაBrotfür die Welt -Evangelischer

Entwicklungsdienstმხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ...

„სკოლა თავად უნდა იყოს დაინტერესებული უსაფრთხო სკოლის კონცეფციით. „ზოგადი განათლების შესახებ“ კანონში პირდაპირ წერია, რომ ძალადობაზე სკოლამ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა,“ – განაცხადა ღონისძიების მონაწილე ერთ-ერთმა მასწავლებელმა.

პედაგოგები, მშობლები და სხვადასხვა მუნიციპალიტეტის განათლების რესურს-ცენტრების წარმომადგენლები ესწრებოდნენ ფონდი „სოხუმის“ ინიციატივით გამართულ მრგვალ მაგიდას თემაზე „არაძალადობრივი, უსაფრთხო გარემო სკოლებში და რესურს-ცენტრების როლი არაფორმალური განათლების ხელშეწყობის საკითხებში“.

მონაწილეებმა იმსჯელეს არსებულ გამოწვევებზე. შეხვედრაზე დაფიქსირდა რეკომენდაციები - მათი გათვალისწინება ხელს შეუწყობს რესურს-ცენტრებსა და სკოლებს შორის თანამშრომლობის გაძლიერებას და უსაფრთხო სკოლის მოდელის ფორმირებას.  

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ...

ძალადობას ძალიან ხშირად გენდერული სტერეოტიპები იწვევს, ამიტომაც აუცილებელია მათი აღმოფხვრა  და ამ საქმეში სკოლას მთავარი როლის  შესრულება შეუძლია.

„გენდერული სტერეოტიპები და სკოლის როლი მათ აღმოფხვრაში“ - ეს ფონდი „სოხუმის“ თბილისის წარმომადგენლობის მიერ მომზადებული მინიფილმია. ფილმში ნაჩვენებია ფონდი „სოხუმის“ საქმიანობის ერთ-ერთი მიმართულება - ახალგაზრდებთან მუშაობა და ამ მუშაობის შედეგები, მიღებული გაკვეთილები და გამოცდილება.

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ..., კლიპები

„სკოლები გენდერული თანასწორობის, გენდერული სტერეოტიპების და ოჯახში ძალადობის გამოწვევების პირისპირ“ - ეს პუბლიკაცია გასულ წელს მოამზადა ფონდი „სოხუმის“ მონიტორინგისა და ადვოკატირების ჯგუფმა. მასში აისახა დასავლეთ საქართველოს 11 მუნიციპალიტეტში ჩატარებული კვლევის  შედეგები. ამჟამად მიმდინარეობს აქტიური მუშაობა, რათა სკოლებში გატარდეს მიზანმიმართული პოლიტიკა გენდერული სტერეოტიპების წინააღმდეგ.

ამ საქმეში ჩვენი პარტნიორი გახდა გაზეთი „ახალი განათლება“, რომელიც გამოდის 1998 წლიდან კვირაში ერთხელ და ხელმოწერით ვრცელდება საქართველოს სკოლებში, უმაღლეს სასწავლებლებში, განათლების მიმართულებით მომუშავე სამთავრობო თუ არასამთავრობო ორგანიზაციებში. კიდევ უფრო ფართო აუდიტორია ჰყავს გაზეთის ინტერნეტვერსიას.

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ...

„მშობლების ჩართულობა სასკოლო ცხოვრებაში - თანამშრომლობა გენდერული სტერეოტიპებისა და ძალადობის წინააღმდეგ მიმართულ ღონისძიებებში“ - ამ თემაზე გაიმართა მრგვალი მაგიდის ფორმატის შეხვედრა. მონაწილეთა შორის იყვნენ მოსწავლეები, მშობლები, პედაგოგები, საზოგადოების სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები.

ისინი გაეცნენ ფონდი „სოხუმის“ მომზადებულ პუბლიკაციას „სკოლები გენდერული თანასწორობის, გენდერული სტერეოტიპების და ოჯახში ძალადობის გამოწვევების პირისპირ“. ისაუბრეს გენდერულ დისკრიმინაციასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე, პედაგოგებისა და მშობლების თანამშრომლობაზე ძალადობისაგან ახალგაზრდების დაცვის კუთხით. შეეხნენ კოვიდ-19-ის პანდემიის შედეგად გამოწვეულ პრობლემებს და მათ მოგვარებას. განხილული საკითხები ყველა მონაწილისთვის აქტუალური იყო და შეხვედრაც აქტიური ჩართულობით გამოირჩეოდა.

გამოქვეყნებულია კანონის მონიტორ...

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image