ძალადობისა და კონფლიქტის თემაზე ფონდი „სოხუმის“ ტრენერებმა ტრენინგი ჩაატარეს ჩოხატაურის, თერჯოლის, სენაკის და ტყიბულის მუნიციპალიტეტებში მცხოვრები ახალგაზრდებისთვის.

ეს 6-თვიანი აქტიური მუშაობის ნაწილია და მონაწილეებიც დიდი ინტერესით ჩაერთნენ პროცესში. იყო საინტერესო დისკუსიები, გულახდილი საუბრები, კონკრეტული მაგალითები... 80-მდე ახალგაზრდაა გაერთიანებული ახალგაზრდულ ცენტრებში, ისინი ტრენინგიდან ტრენინგამდე დამოუკიდებელი აქტივობების ინიცირებას ახდენენ.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ძალადობის ფორმები, იურიდიული ბერკეტები მსხვერპლთა დასაცავად და მოძალადის შესაჩერებლად, კონფლიქტი და მისი მართვა - ამ თემებზე ბაღდათის, წალენჯიხის და ვანის მუნიციპალიტეტების 60-მდე ახალგაზრდას ტრენინგები ჩაუტარდა ონლაინ პლატფორმაზე.

შეხვედრები ინტერაქტიულ ხასიათს ატარებდა, მოზარდებს მიეცათ შესაძლებლობა, ღიად ემსჯელათ ძალადობასა და კონფლიქტზე. ჩანდა  მოტივაცია, ინტერესი, აქტიური ჩართულობა...

სამომავლოდ დაიგეგმა აქტივობები, რომლებიც გულისხმობს მიღებული ცოდნის  გაზიარებას მოზარდებში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

სამტრედიის, წალენჯიხის, ტყიბულის, ვანის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტების ახალგაზრდული ცენტრების წევრები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიებში და გულახდილად ისაუბრეს კონფლიქტის, ძალადობის და ბულინგის თემებზე, მოიყვანეს კონკრეტული მაგალითები, დაასახელეს მიზეზებიც.

- სამწუხაროდ, ხშირია მოზარდებში კონფლიქტის და ბულინგის შემთხვევები და ასეთ თემებზე საუბარი ეხმარება ბავშვებს, არ აღმოჩნდნენ მსხვერპლის ადგილას, ან პირიქით - არ იყონ მჩაგვრელები;

- თემები ძალიან აქტუალურია და საინტერესოა თქვენთან ერთად მათი განხილვა;

- უნდა  ვიცოდე კონფლიქტის მართვა, თავის დაცვა  და მერე არ გავხდები ბულინგის მსხვერპლი.

ასეთი იყო ტრენინგის ბოლოს, ახალგაზრდების ერთი ნაწილის მიერ გამოთქმული მოსაზრებები. ისინი მზად არიან, ამ თემებზე ისაუბრონ თანატოლებთან, მათაც გააცნონ სიტუაციის მართვის და თავდაცვის მექანიზმები.

ოქტომბერში 10 ტრენინგი ჩატარდა 10 მუნიციპალიტეტიდან შერჩეულ 223  ახალგაზრდასთან.


პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დაიწყო ახალი ხუთთვიანი სატრენინგო კურსი კონფლიქტის მართვის, ძალადობის პრევენციის და ბულინგის თემებზე.

აქტიურად ერთვებიან და თამამად აფიქსირებენ თავიანთ მოსაზრებებს ახალგაზრდები  თერჯოლის, ზუგდიდის, სენაკის,  ქობულეთის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებიდან.

- აუცილებელია ამ აქტუალურ თემებზე საუბარი.

- ჩვენს ასაკში ამ საკითხებზე ძალიან სასარგებლოა ფიქრი, უნდა ვიცოდეთ, როგორ ვმართოთ კონფლიქტი, არ გავხდეთ ბულინგის მსხვერპლი.

- ცუდია, რომ თვეში ერთხელ უნდა ჩატარდეს... კვირაში ერთხელ მაინც იყოს!

ეს სიტყვები მათ ინტერესზე მეტყველებს..

ტრენინგების შემდეგ ისინი მზად არიან, თავიანთი ცოდნა გაუზიარონ სხვა მოსწავლეებს, რათა უფრო მეტმა ახალგაზრდამ იცოდეს, როგორ დაიცვას თავი სხვადასხვა არასასურველ სიტუაციაში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

ონლაინ შეხვედრებით დასრულდა ახალგაზრდებთან ხუთთვიანი სასწავლო კურსის შეჯამება. 20 სექტემბერს შემაჯამებელ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ  ქობულეთისა და ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, 22 სექტემბერს კი - ახალგაზრდები თერჯოლის, სამტრედიის და ბაღდათის მუნიციპალიტეტებიდან.

ახალგაზრდული ცენტრების ლიდერებმა წარმოადგინეს საინტერესო პრეზენტაციები. გაიმართა აქტიური დისკუსიები.

ასეთი იყო მონაწილეთა შეფასების ერთი ნაწილი:

„ჩვენ მზად ვართ, გავაგრძელოთ ფონდ „სოხუმთან“ მჭიდრო თანამშრომლობა“.

„ძალიან აქტიური და ყოჩაღი ახალგაზრდები დავინახეთ, რომლებსაც შეუძლიათ აქტუალურ თემებზე ესაუბრონ თავიანთ თანატოლებს“.

„მე ვხედავდი, როგორი პასუხისმგებლობით ამზადებდა ჩემი შვილი დავალებას. ის კიდევ უფრო გააქტიურდა“.

„პრეზენტაციების საშუალებით ახალგაზრდებმა საინტერესოდ წარმოაჩინეს მნიშვნელოვანი თემები“.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

„მე ვიცოდი, რომ საჭიროა კონფლიქტის მოგვარება, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ მომეგვარებინა ის მშვიდობიანად. ვიცოდი, რომ უნდა ვიყო ტოლერანტი, მაგრამ არ ვიცოდი, როგორ“.

„თავიდან ჩვეულებრივი ტრენინგის მოსასმენად, უბრალოდ, პასუხისმგებლობისთვის მოვემზადე, მაგრამ სამი საათი სრულიად სხვა სამყაროში მოვხვდი. ეს იყო პირველი შთაბეჭდილება. და ამ ხუთმა თვემ არა მარტო არაფორმალური ცოდნის რესურსი გაზარდა ჩვენში, არამედ უკეთესი მოქალაქე“.

ასე საუბრობდნენ შემაჯამებელ შეხვედრაზე ნიჭიერი ახალგაზრდები ზუგდიდის, წალენჯიხის და სენაკის მუნიციპალიტეტებიდან და წარმატებული მუშაობისთვის მადლობას უხდიდნენ ფონდ „სოხუმის“ ტრენერებს: ნინო ჭაბუკიანს, ლარისა შენგელიას და ბექა ფოცხვერიას.

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

შვილებისა და მშობლების ურთიერთობები, კონფლიქტი და მისი მოგვარების გზები, ლიდერის უნარ-ჩვევები - ამ თემებზე ჩატარდა ონლაინ ტრენინგები ზუგდიდის, წალენჯიხის, სენაკის, ჩოხატაურის, ქობულეთის და თერჯოლის ახალგაზრდულ კლუბებში.

ტრენინგებზე იყო დისკუსიები, კონკრეტული ქეისების განხილვა, გულწრფელი საუბრები. საინტერესო თემებმა განაპირობა მონაწილეების აქტიურობა და  მაქსიმალური ჩართულობა. ტრენინგის მონაწილეები მსჯელობდნენ თაობათა შორის პრობლემებზე, კონფლიქტის ეტაპებზე. ახალგაზრდების ერთმა ნაწილმა სურვილი გამოხატა, რომ ლიდერობა ისწავლებოდეს, როგორც სასკოლო საგანი.

 

 პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

კოვიდსიტუაციიდან გამომდინარე, ზუგდიდში, ქობულეთსა და ვანში ახალგაზრდებთან პირისპირ შეხვედრები გაიმართა. დანარჩენ მუნიციპალიტეტებში (ბაღდათი, წალენჯიხა, სენაკი, ჩოხატაური, სამტრედია, ტყიბული, თერჯოლა) კი ტრენინგები ჩატარდა ონლაინ.

მონაწილეებისთვის საინტერესო აღმოჩნდა თემები: კონფლიქტის შესაძლო შედეგები, კონფლიქტურ სიტუაციაში ქცევის სახეები, ნაადრევი ქორწინება, ბულინგი...

ყველა მონაწილე თავისი მოსაზრებებით საინტერესო და გასხვავებულია. ისინი პრობლემებზე გულახდილად  საუბრობენ. განიხილავენ მათი გადაჭრის გზებსაც.

ტრენინგებზე არიან ლიდერები, რომლებიც მიღებული ცოდნის გავრცელების სურვილს გამოთქვამენ და შემდეგში თავად არიან ინიცირებული ღონისძიებების ავტორებიც.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

შერეული ტიპის შეხვედრები ჩატარდა ივნისში ახალგაზრდულ ჯგუფებთან. 5 ტრენინგი თვის პირველ ნახევარში გაიმართა, დანარჩენი ხუთი კი - მეორე ნახევარში.

სამტრედიაში ჩატარდა ცოცხალი შეხვედრა - მონაწილეები აქტიურად ჩაერთნენ დისკუსიაში, როლურ თამაშში. ასეთი აქტიურობის შესაძლებლობა არ იყო, მაჰგრამ მაინც საინტერესოდ გაიმართა ონლაინ ტრენინგები ახალგაზრდულ ჯგუფებთან, რომლებიც ჩამოყალიბდა სენაკის, ვანის, თერჯოლის, ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტებში.

ახალგაზრდული აუდიტორიისთვის აქტუალური იყო ტრენინგის თემები: კონფლიქტის მართვა, ოჯახური ძალადობის მიზეზები და დაცვის მექანიზმები, ბულინგის სახეები და ფორმები.

ჯგუფებში გამოიკვეთა კარგი ტენდენცია: მონაწილეები საუბრობდნენ საკუთარი მაგალითებით, აანალიზებდნენ სიტუაციებს და აკეთებდნენ სწორ დასკვნებს.

გამოქვეყნებულია კლუბი/ცენტრი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image