ფსიქოლოგთან შეხვედრები ივლისში ვანის, ქობულეთის, კოკის (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი), წალენჯიხის და სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებმა მოაწყვეს. ამ მუნიციპალიტეტებში გაიმართა ჯგუფური და ინდივიდუალური შეხვედრები 34 ბენეფიციარის მონაწილეობით.

შეხვედრების შედეგები: გამოვლინდა ოჯახში ძალადობის ორი მსხვერპლი, რომლებთანაც გრძელდება მუშაობა.

გასვლითი შეხვედრების გარდა ონლაინ ჩატარდა ინდივიდუალური ფსიქოთერაპიული სესიები რეგიონებში მცხოვრებ 9 ბენეფიციართან.           

ქუთაისში, ქალთა ფონდი „სოხუმის“ ოფისში მიმდინარეობდა მუშაობა 16 ადამიანთან და ერთ ოჯახურ წყვილთან.                     

მუშაობას თანდათან დადებითი შედეგები მოაქვს და ბენეფიციარები მადლობას გამოხატავენ უკეთესი განწყობის, პრობლემების მოგვარების, ოჯახური ფსიქოლოგიური კლიმატის გაუმჯობესების გამო.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქალთა ფონდი „სოხუმის“ იურისტი აქტიურად ხვდებოდა ბენეფიციარებს ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში. ივლისში შედგა ჯგუფური და ინდივიდუალური იურიდიული შეხვედრები დასავლეთ საქართველოს 6 მუნიციპალიტეტში: ვანში, ქობულეთში, ზუგდიდში (სოფელი კოკი), წალენჯიხაში, სამტრედიასა და თერჯოლაში. შეხვედრებში მონაწილეობდა 34 ადამიანი.   

იურისტმა ასევე სამი ინდივიდუალური კონსულტაცია გასცა ქუთაისში.

უფასო იურიდიული სერვისი  სერიოზული მხარდაჭერაა ადამიანებისთვის, რომლებიც თავიანთთვის საინტერესო კითხვებზე იღებენ პასუხს და იურისტის დახმარებით შეუძლიათ კომპეტენტურად მოაგვარონ პრობლემები. 

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მიერ გამართულ შეხვედრებზე ნათლად გამოიკვეთა, რომ სხვადასხვა თემში მცხოვრებ ქალებს განსაკუთრებით სჭირდებათ ინფორმაცია, რა რეაგირების მექანიზმი მუშაობს ძალადობის შემთხვევაში, ვის უნდა მიმართონ, როგორ დაეხმარონ მსხვერპლს, რათა შეძლონ მისი დაცვა.

შეხვედრებზე ამ საკითხებზე გაკეთდა აქცენტი. გამოვლინდა რამდენიმე კონფლიქტური ოჯახი, რომლებიც მობილიზატორებმა ფსიქოლოგთან და იურისტთან   გადაამისამართეს. 

შეხვედრები ჩატარდა ვანის, წალენჯიხის, ბაღდათის და ჩოხატაურის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

სენაკის, ტყიბულის და თერჯოლის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში გამართულ შეხვედრებზე მონაწილეებმა ოჯახური ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირების სირთულეებზე ისაუბრეს. მათ ხაზი გაუსვეს იმ ფაქტს, რომ არსებობენ კონფლიქტური ოჯახები, რომლებიც ამ პრობლემაზე ნაკლებად საუბრობენ, სწორედ ასეთ ოჯახებში განსაკუთრებით მაღალია ძალადობის განვითარების რისკები.

მობილიზატორებმა მონაწილეებს მიაწოდეს ინფორმაცია, რამდენად მნიშვნელოვანია კონფლიქტის პრევენცია ადრეულ სტადიაში და მუშაობა იმ რისკებზე, რომლებიც ძალადობის განვითარებას უწყობს ხელს.

საინფორმაციო შეხვედრებზე გამოიკვეთა კონკრეტული ქეისები. პროცესში ფსიქოლოგი და იურისტი ჩაერთვებიან და ინდივიდუალურ შეხვედრებს ჩაატარებენ. მსგავსი ფორმატით მუშაობა ამცირებს კონფლიქტის განვითარების რისკებს ცალკეულ ოჯახებში.   

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქობულეთის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრმა საინფორმაციო შეხვედრები სოფლის დასახლებაში ჩაატარა. მონაწილეებმა პერიფერიებში ინფორმაციის გავრცელების აუცილებლობაზე გააკეთეს აქცენტი.

სოციალური პრობლემები, ქალთა საჭიროებები, ოჯახური კონფლიქტების გახშირება - ამ თემებზე საუბრისას ახალი ძალადობის შემთხვევების იდენტიფიცირება მოხდა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფლებში - ხურჩაში, კოკში, კახათში გამართულ შეხვედრებზე.

საბავშვო ბაღები ოჯახური კონფლიქტების იდენტიფიცირების წყარო უნდა გახდეს, მანამდე ამ რგოლის სრულად ინფორმირება უნდა მოხდეს, - ასეთი მოსაზრება ჰქონდათ სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის მიერ გამართულ შეხვედრაზე, რომელსაც საბავშვო ბაღის აღმზრდელები და პედაგოგები ესწრებოდნენ.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მუშაობა მიზნად ისახავს ოჯახური ძალადობის შემთხვევების  პრევენციას და იდენტიფიცირებული ქეისების ეფექტიან მართვას.

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

სენაკი, თერჯოლა, ქობულეთი, სამტრედია, დიდი ნეძი (ზუგდიდის მუნიციპალიტეტი) – ფსიქოლოგის შეხვედრების ადგილები, სადაც ინდივიდუალურ და ჯგუფურ სეანსებზე მონაწილეობა მიიღო 35-მა ბენეფიციარმა. ონლაინ ფსიქოთერაპიული სესიები გაიარა 10-მა ბენეფიციარმა, ხოლო ქუთაისში, ჩვენს ოფისში ფსიქოთერაპიული მუშაობა ჩატარდა 17 ადამიანთან (მათგან სამი ახალია).

მუშაობის შედეგები:

ბენეფიციართა ერთმა ნაწილმა გადალახა ძველი ტრავმები, მეორემ - აღიდგინა სულიერი წონასწორობა. კრიზისულმა ოჯახმა კონფლიქტის მოგვარებაზე დაიწყო მუშაობა. გამოვლინდა ძალადობის სამი მსხვერპლი, რომლებთანაც სეანსები გაგრძელდება.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

- საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ინფორმაცია, როგორ მოიქცეს ძალადობის შემთხვევაში, როგორ დაეხმაროს მსხვერპლს. რაც მეტი ადამიანი იქნება ინფორმირებული, მით უფრო ეფექტიანი იქნება რეაგირებაც, - ასეთია შეხვედრების მონაწილეთა საერთო შეხედულება.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების საქმიანობაში  მნიშვნელოვანი სეგმენტია ინფორმირება, რომლის საფუძველზეც ხდება პრობლემის იდენტიფიცირება და შემდგომი რეაგირება. თერჯოლის, ქობულეთის და სამტრედიის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრებში ამ კუთხით გამართულმა შეხვედრებმა უკვე მოიტანა შედეგები: ქალები ცენტრების მობილიზატორებთან ერთად მუშაობენ საკუთარი უფლებების დასაცავად და არსებული სერვისების მისაღებად.  

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

ქალთა მხარდაჭერის ცენტრები აქტიურად მუშაობენ რეგიონებში იმისთვის, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ფლობდეს ინფორმაციას ძალადობის საკითხებსა და რეაგირების მექანიზმებზე.

სენაკის, ვანის და ბაღდათის ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მუშაობის შედეგად ახალი ქეისები გაჩნდა. ქალები ითხოვენ დახმარებას. დახმარების მექანიზმებიც მათი მოთხოვნებიდან გამომდინარე იქმნება. თითოეული ქეისის უკან კონკრეტული ქალები დგანან,  რომლებიც განსაკუთრებულ მიდგომას საჭიროებენ.

თვის განმავლობაში გამოვლინდა ათამდე ქეისი, რომელთა შორის არიან რისკის ჯგუფის ოჯახებიც. მათთან მუშაობა აქტიურად გრძელდება, რათა პრევენციული მოქმედებით შესაძლებელი გახდეს ოჯახური ძალადობის თავიდან აცილება.

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

„მტკიცებულებებზე დაფუძნებული ადვოკატირების პრაქტიკა GREWS სისტემის გამოყენებით“- ამ თემაზე 18-19 ივნისს ქობულეთში ქალთა მხარდაჭერის ცენტრების მობილიზატორებისთვის ტრენინგი ჩატარდა.

მონაწილეები გაეცნენ გენდერზე ორიენტირებული სისტემის (GREWS) მნიშვნელობას და შესაძლებლობებს; ჯგუფური სავარჯიშოების და იმიტირებული  სცენების მეშვეობით წარმატებული და წარუმატებელი ქეისები გააანალიზეს; ადვოკატირების სტრატეგიულ ნაბიჯებზე ისაუბრეს; ერთმანეთს გაუზიარეს ძალადობის შემთხვევებზე რეაგირების კუთხით მიღებული შედეგები; დააფიქსირეს გამოწვევები და სამომავლო სტრატეგიებზე გააკეთეს აქცენტი. 

უკუკავშირიდან:

„ჩემთვის ეს ტრენინგი მნიშვნელოვანი იყო, დამეხმარება მეტი შედეგის მიღწევაში.“ 

„ერთმანეთის მუშაობის სტილს და მეთოდებს გავეცანით, შევაფასეთ არსებული სიტუაცია.“

„მიგვაქვს სიახლეები და ერთმანეთის გამოცდილება, რასაც ადგილებზე დავნერგავთ.“

პროექტი ხორციელდება  ორგანიზაცია Brot für die Welt - Evangelischer

Entwicklungsdienst მხარდაჭერით (გერმანია)

გამოქვეყნებულია ქ.მ.ც.

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image