გაიმართა ფონდი „სოხუმის“ ონლაინ კონფერენცია  „ადგილობრივი თანამშრომლობა თემის საჭიროებების ადვოკატირებისთვის ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში - ქალთა სამშვიდობო კოალიციის წევრების, დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ქალების და გოგონების მონაწილეობით“.

კონფერენციას ესწრებოდნენ სამოქალაქო სექტორის, მუნიციპალიტეტის,  საერთაშორისო ორგანიზაციების,   საკანონმდებლო და ცენტრალური ხელისუფლების  წარმომადგენლები.

შეხვედრაზე შეფასდა მოქალაქეთა საჭიროებების საპასუხოდ ადგილობრივი თანამშრომლობის კუთხით არსებული წარმატებული პრაქტიკა და გამოწვევები. მუნიციპალიტეტის პასუხისმგებელმა პირებმა გააჟღერეს ოფიციალური პოზიცია ქალთა საინიციატივო ჯგუფების მიერ ინიცირებული ადვოკატირების საკითხებზე. მათ აღნიშნეს, რომ მოქალაქეთა მონაწილეობით დაწყებული დიალოგი ადგილობრივი ხელისუფლების მეტი ანგარიშვალდებულების და პასუხისმგებლობის საწინდარია.

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ადვოკატირების კამპანიის ფარგლებში მნიშვნელოვანია გრძელვადიან პერსპექტივაზე გათვლილი საქმიანობა,   მიმართული დევნილი და კონფლიქტით დაზარალებული ახალგაზრდების მხარდაჭერისკენ:  აფხაზეთის მე-12 საჯარო სკოლის (ზუგდიდში) ადმინისტრაციასთან, პედკოლექტივთან, აღსაზრდელებთან თანამშრომლობით გაჩნდა მზაობა, სკოლის ბაზაზე მოეწყოს ახალგაზრდული სივრცე, რათა მოზარდებმა  არაფორმალურ გარემოში ჩაატარონ საინტერესო შეხვედრები, დისკუსიები, იფიქრონ სამეწარმეო უნარების განვითარებაზე.

პროექტის ფარგლებში ფონდი „სოხუმის“ აქტივისტის, მარიამ ნარმანიას ხელმძღვანელობით ჩატარდა  შეხვედრები თემებზე: „ეკოლოგია და კლიმატის ცვლილებები“, „ქალთა უფლებები“. ახალგაზრდები აქტიურად ჩაერთნენ და  სხვადასხვა საკითხებთან მიმართებით საინტერესო დისკუსიებიც გაიმართა.

 

 პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ეს იყო პროექტი, რომელმაც დიდი ცვლილებები მოიტანა რვა მუნიციპალიტეტში. პროექტი, რომელმაც ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესებით მოაგვარა  მოქალაქეთა პრობლემები...

ორწლიანი აქტიური მუშაობის კონკრეტულ შედეგებზე საუბრობდნენ პროექტის მონაწილეები შემაჯამებელ კონფერენციაზე „ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება და ჩართულობა საჯარო მმართველობის რეფორმის/PAR მონიტორინგში გურიაში, იმერეთსა და რაჭა-ლეჩხუმში - მიღებული გაკვეთილები“.

კონფერენცია ინტერმუნიციპალური იყო - პროექტში ჩართული 8 მუნიციპალიტეტის გარდა ესწრებოდნენ დასავლეთ საქართველოს კიდევ 19 მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციის და მასმედიის წარმომადგენლები.

„მოქალაქეების ხმა ძალიან კარგად გვესმის თქვენი პროექტებით“, „თქვენი წარმატებული პროექტით შესძელით მთავარი - უწყვეტი დიალოგი მოსახლეობასა და ხელისუფლებას შორის და პრობლემების იდენტიფიცირება, ეს მთავარი კომპონენტია  საჯარო მმართველობის რეფორმის პროცესში“ - აღნიშნეს ცენტრალური სახელისუფლებო სტრუქტურების წარმომადგენლებმა.

კონფერენციამ თვალსაჩინოდ წარმოაჩინა პროექტის შედეგები და მიღწევები. 

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი
  • შემუშავდა და დამტკიცდა ადგილობრივი თვითმმართველობის პროფესიულ საჯარო მოხელეთა ეთიკის კოდექსი და საკრებულოს წევრის ეთიკის კოდექსი
  • ბიუჯეტში გამოიყო თანხა და მოხდა მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის მოდერნიზაცია, დაიხვეწა ელექტრონული სერვისები
  • შეიქმნა შშმ პირთა საბჭო
  • გაფორმდა ხელშეკრულებები პროვაიდერ ორგანიზაციებთან და მიმდინარეობს მუნიციპალიტეტის ინტერნეტიზაციის პროცესი
  • ინერგება ელექტრონული პეტიციის სისტემა და საკრებულოს სხდომების ონლაინ ტრანსლაცია
  • აქტიურად მიდის მუშაობა სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვის კუთხით

ეს და კიდევ ბევრი სხვა ვანის სამუშაო ჯგუფის აქტიური მუშაობის შედეგად არის მიღწეული. გამოწვევებიც რჩება - ეს ეხება მოქალაქეთა და საჯარო მოხელეთა ინფორმირებულობის დონის ამაღლებას ელექტრონულ სერვისებზე, რაზეც ჯგუფი განაგრძობს მუშაობას.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფმა ბოლო შეხვედრა მიღწეული შედეგების შეჯამებას დაუთმო. მთავარ მიღწევად ეთიკის კოდექსის და ანტიკორუფციული დებულების შემუშავება დასახელდა. ასევე მოხდა ვებგვერდის მოდერნიზაცია. განახლებულ ვებგვერდზე ყველა საჭირო ინფორმაციაა ხელმისაწვდომი. ინერგება ონლაინ პეტიციის პრაქტიკა. აქტიურად მოხდა მოსახლეობის ინფორმირება ონლაინ სერვისების მნიშვნელობაზე. მთავარ გამოწვევად კი ინტერნეტიზაციის პრობლემა რჩება, რომელზეც უკვე აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

თერჯოლის სამუშაო ჯგუფის ონლაინ შეხვედრაზე ორწლიანი საქმიანობის შედეგები იყო წარმოდგენილი. ჯგუფის წევრებმა ისაუბრეს, რა გაკეთდა, სამოქმედო გეგმის რა ძირითადი საკითხები შესრულდა.

პირველ რიგში, ხაზი გაესვა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების აქტიურ თანამშრომლობას ადგილობრივ თვითმმართველობასთ, რაც ადრე არ იყო.

ყველაზე მნიშვნელოვანი პუნქტი, რომელიც შესრულდა, ეს არის სამოქალაქო ბიუჯეტირების დანერგვა. კონკურსის შედეგად მიღებულია პროექტები, რომლებზეც ტენდერი გამოცხადდა. თერჯოლისთვის საპროექტო ორი წელიწადი საკმაოდ ნაყოფიერი იყო.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ხონის სამუშაო ჯგუფმა ორწლიანი საქმიანობის შედეგები შეაჯამა: ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, ახალი ორგანიზაციების დარეგისტრირება, სამოქალაქო და სამთავრობო სექტორების აქტიური თანამშრომლობა, საჯარო რეფორმის საგზაო რუკის მონიტორინგი, ცხელი ხაზის ამოქმედება, მუნიციპალიტეტის ვებგვერდის განახლება, თვითმმართველობის ელექტრონული სერვისების გაუმჯობესება, ელექტრონული პეტიციის დანერგვა, ეთიკის კოდექსის შემუშავება...

ეს ძალიან დიდი გამოცდილება და საუკეთესო პრაქტიკაა ხონის მუნიციპალიტეტისთვის.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

სექტემბრის პირველ დღეებში კოალიცია „ქალები მშვიდობისათვის“ წევრმა ორგანიზაცია „მერკურმა“ ორი შეხვედრა ჩაატარა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის ამომრჩევლებთან. პანდემიის შეზღუდვების გამო იყო შერეული ფორმატი, როგორც ონლაინ, ისე - მოქალაქეთა მცირე ჯგუფებთან.

შეხვედრების მონაწილეებმა ფონდი „სოხუმის“ მიერ დანერგილი ამომრჩევლის რჩევის აპლიკაციაზე მიიღეს ინფორმაცია. ცდილობდნენ, გაერკვიათ მისი გამოყენების წესი. ზოგიერთებმა კი დაუფარავად გამოხატეს აგრესია საარჩევნო აქტივობის მიმართ.

მონაწილეთა ნაწილი ნაკლებად იცნობს პარტიების პროგრამას, თუმცა არჩევნებზე წასვლას აპირებს და მიაჩნია, რომ პლატფორმიდან მიღებული ინფორმაცია დაეხმარება სწორი არჩევანის გაკეთებაში.

 

პროექტი ხორციელდება ორგანიზაციაქალები ქალებისათვის

(Kvinna till Kvinna) მხარდაჭერით (შვედეთი)

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

ბაღდათის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრა დაეთმო ანტიკორუფციული დებულების სამუშაო ვარიანტის განხილვას. ეს დოკუმენტი პარტნიორი ორგანიზაციის „სამოქალაქო სპექტრი - თანასწორობის“ მცირე პროექტის ფარგლებში შეიქმნა. დებულება საკმაოდ მოცულობითი და შინაარსობრივია, მასში ანტიკორუფციული ხედვა რვა სხვადასხვა მიმართულებით არის გადმოცემული. ანტიკორუფციული დებულების დამტკიცების პროცესში ბაღდათის სამუშაო ჯგუფი ლობისტად მოიაზრება. აქედან გამომდინარე, შეხვედრაზე მოხდა შეთანხმება, თუ რა ეტაპები უნდა გაიაროს დოკუმენტმა, რომ სექტემბერში დამტკიცდეს.

 

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირის მხარდაჭერით

გამოქვეყნებულია მეინსტრიმინგი

დონორი ორგანიზაციები

Image
Image
Image
Image
Image